LEGO® Blog

LEGO® Creator 10265 Taj Mahal, koruna každé sbírky

Taj Mahal je vrcholem, ve kterém se sbíhají nejvyšší úrovně znalostí mnoha technických oborů, řemesel a umění. Je příkladem precizní architektury, symetrie a vnější i vnitřní výzdoba svědčí o neuvěřitelné pečlivosti a mistrovském řemeslném umu. Je to ale také symbol oddané lásky, která překlenula samotný život.

V roce 2008 byl tento novodobý div orientální architektury zvěčněn i v podobě modelu s číslem 10189, který byl v LEGO® světě stejně monumentální jako Taj Mahal v tom skutečném. V roce 2020 byl však tento model znovuoživen a jediné čím se od původního modelu liší je právě sériové číslo. Je to tedy vhodná příležitost pro sběratele, kteří nestihli Taj Mahal do své sbírky zařadit.

Pojďme si ale uvést i další fakta, která ve vás utvrdí přesvědčení, že nemít ve své sbírce tento architektonický drahokam by bylo obrovskou chybou.

LEGO® Creator 10256 Taj Mahal
Taj Mahal, jedna z nejnavštěvovanějších památek světa, může být i ve vaší sbírce

Jeden z největších modelů

LEGO® Creator 10256 Taj Mahal není jediným ztvárněním této unikátní historické stavby, kterou stavebnice LEGO® uvedla. V roce 2021 se pod hlavičkou série LEGO® Architecture objevil model LEGO® Architecture 21056 Taj Mahal, který se však tomu ze série LEGO® Creator nemůže rovnat velikostí ani počtem kostek.

Zatímco LEGO® Architecture 21056 Taj Mahal obsahuje 2022 dílků, LEGO® 10256 Taj Mahal z dílny Creator si jich na vás připravil celých 5923 a rozprostírá se na ploše půl čtverečního metru. Vrcholek nejvyšší kupole se tyčí 43 centimetrů vysoko.

Pro všechny mladé i dospělé odvážlivce, kteří jsou připraveni na dlouhé hodiny stavění, čekají všechny výrazné architektonické detaily, které dělají Taj Mahal jednou z nejvýznamnějších historických památek. Na výsledném modelu budete moci obdivovat ikonické minarety obklopující hlavní budovu, její vedlejší klenuté sály i kupole, které jako kdyby se snažily dotknout nebes. 

LEGO® Creator 10256 Taj Mahal

Budovu, stejně jako v případě originálu, krášlí ozdobné ornamenty a vyvýšenou plochu se zapuštěnými oblouky lemuje dlaždičkové obložení. Speciální prvky zahrnují 6 modrých základních desek o rozměrech 16x32, bílé 1x5x4 kostky s ohybem, Erling kostky a tzv. jumpery, což jsou kostičky, které dovolují přesazení dalších dílů o polovinu výstupku a tím vytváří nové možnosti designování a stavění.

Další velkou výhodou modelu je možnost demontáže na sedm jednotlivých částí pro případ, že model budete potřebovat přemístit. Vzhledem k rozměrnosti modelu LEGO® Creator 10256 Taj Mahal je to více než vítaná vlastnost. Tento model je navíc stále obtížnější sehnat a například na oficiálním webu společnosti LEGO® již k dispozici není. Měli byste si tedy jeho pořízení rychle rozmyslet.

LEGO® Creator 10256 Taj Mahal
Pro snadnější manipulaci lze model rozdělit na více částí

Perla všech perel 

Monumentální pomník v Ágře, všem známý jako Taj Mahal, stojí u břehů řeky Yamuna, která je mimo jiné největším přítokem posvátné řeky Ganga. Taj Mahal je zde dominantou celého komplexu, který je ze všech stran (kromě nábřeží řeky Yamuna) obehnán zdmi z červeného pískovce. Uvnitř komplexu, které se rozprostírá na necelých 18 hektarech, se kromě samotného Taj Mahalu nachází několik dalších budov, ale především rozlehlé zahrady.

Na jižní straně se nachází hlavní brána. K její stavbě byl použit, stejně jako v případě zdi, červený pískovec ale také mramor a je dekorována ve stejném stylu jako budova Taj Mahalu. V zahradách se nachází množství vodních ploch, fontán a stromořadí. Byly navrženy tak, aby odrážely muslimskou představu ráje.

Budova Taj Mahalu sedí na čtvercovém podstavci. V každém rohu tohoto podstavce roste 40 metrů vysoký minaret, což je štíhlá věžovitá budova typická pro arabskou architekturu a často je můžeme vidět jako součásti mešit. Minarety kolem Taj Mahalu jsou dvěma prstenci balkonů rozděleny na tři souměrné části. Výška a vzdálenost těchto minaretů je navržena tak, aby v případě jejich pádu nebyla poškozena hlavní budova.

LEGO® Creator 10256 Taj Mahal
Design je členitější než by se na první pohled mohlo zdát

Hlavní budova má čtvercový půdorys o délce bezmála 57 metrů, ale její rohy jsou zešikmené a vytváří tak tvar nepravidelného osmiúhelníku. Ke špičce centrální kupole měří 72 metrů. Na její stavbu byl použit jeden z nejdražších materiálů, mramor. Ten se dovážel až z 300 kilometrů vzdáleného kamenolomu pomocí slonů. 

Pouhý mramor by však významnost Taj Mahalu dostatečně nepodtrhával. Jeho povrch je tak dekorován nepřeberným množstvím uměleckých technik. Krášlí jej například zdobným písmem (tzv. kaligrafií) vyvedené úryvky z Koránu, při jejichž tvorbě byl využit černý mramor. Stěny zdobí množství vlysů, reliéfů a vzorů, které jsou osázeny nesčetným množstvím drahokamů a polodrahokamů, jako jsou nefrit, jaspis tyrkys či křišťál.

Často opakovaným motivem dekorace jsou květiny, zvláště pak kosatec. Ten je v tamním podnebí typický především na hřbitovech, neboť mu nesvědčí žár ostrého indického slunce a daří se mu spíše ve stinných zákoutích. Jeho bělostné listy jsou tak v povědomí místních silně spjaty se smrtí. Tyto květinové vzory byly vytvořeny pomocí filigránové techniky, což je technika pracující s nesmírně tenkými vlákny drahých kovů.

LEGO® Creator 10256 Taj Mahal
Zdobné prvky Taj Mahalu jsou příkladem příkladem mistrovského řemesla

Pro budovu je také typický tzv. ažurový design, tedy mřížkovaný nebo dírkovaný vzor, který můžeme pozorovat například v okenních obloucích. Celkové geometrické uspořádání, symetrie a provedení výzdoby je příkladem nekompromisní pečlivosti a dohromady tvoří vrchol orientálního dekorativního umění.

Uvnitř hlavního sálu se nachází dva sarkofágy. V centru stojí sarkofág Mumtáz Mahal (manželka císaře), druhý patří císaři Šáhdžahánovi a jako jediný objekt v celé budově narušuje jinak dokonalou symetrii. Původně se totiž jeho hrob v Taj Mahalu vůbec nacházet neměl. Císař měl v plánu, postavit si vlastní mausoleum z černého mramoru na druhém břehu řeky Yamuna. Než však své plány naplnil, byl sesazen z trůnu svým synem a nakonec našel místo odpočinku vedle své milované ženy. Mimo nich se v sálu nachází i několik tzv. kenotafů, symbolických sarkofágů, ve kterých není nikdo pochovaný.


Symbol nehynoucí lásky

V 17. století byla značná část území dnešní Indie v držení Mughalské říše, jejíž kořeny jsou zapuštěny až ve stovkách kilometrů vzdálené turecké půdě. V té době této říši vládl císař Šáhdžahán. Jednoho dne pojal za jednu ze svých manželek dívku jménem Mumtáz Mahal, což znamená perla paláce. Vztah císaře a Mumtáz Mahal byl v mnoha ohledech unikátní a překračoval zvyklosti své doby.

Mumtáz Mahal běžně sedávala po boku svého muže při oficiálních událostech, doprovázela ho na válečných taženích a radila se s ním ohledně státnických záležitostí. Porodila mu dokonce osm synů a šest dcer. V 36 letech však náhle zemřela a císaře to velice zasáhlo. Podle pověstí mu u jejího smrtelného lože zešedivěly vlasy. Nechal vyhlásit dvouletý státní smutek, během kterého se v říši nesmělo slavit, poslouchat hudbu nebo nosit šperky a používat parfémy.

Pak se rozhodl, že její památku uctí stavbou nejhonosnějšího mausolea tehdejšího světa. Do říše byli pozváni architekti, inženýři, sochaři, kaligrafové a další umělci z Persie, Turecka, Samarkandu, Benátek i Francie. Návrh, dle kterého byl nakonec Taj Mahal postaven, měl symbolizovat krásu a věčnou lásku a stavělo jej 20 tisíc dělníků a jeden tisíc slonů 22 let.

LEGO® Creator 10256 Taj Mahal
Už na obrázku působí majestátně, co teprve přímo na vaší poličce?

Taj Mahal dnes

Od roku 1983 je Taj Mahal na Seznamu světového dědictví UNESCO a 7. července 2007 byl zařazen mezi sedm novodobých divů světa. Ročně ho navštíví statisíce turistů, ale jako mnoho jiných historických památek čelí problémům.

Indie je zemí, ve které vzkvétá těžký průmysl a ten má neblahý vliv na kvalitu ovzduší. V důsledku jeho znečištění bělostné mramorové stěny Taj Mahalu žloutnou. Tamní vláda se rozhodla situaci řešit tak, že jsou na jeho stěny nanášeny vrstvy vlhkého bahna, které při vysychání vstřebávají nečistoty z povrchy. Ty jsou následně spláchnuty spolu s bahnem. Tato procedura se opakuje každé dva až tři roky a trvá asi dva měsíce. Mimoto je tento proces velice nákladný, stojí kolem 230 tisíc dolarů, což je bezmála 5 a půl milionu korun.


Pokud jsou historické stavby vaší vášní, mohl by vás také zaujmout článek LEGO® Creator10276 Koloseum  nebo si můžete prohlédnout nabídku stavebnic LEGO® Architecture a LEGO® Creator Expert v našem e-shopu.LEGO® Creator Expert